ΑρχικήΝέαΕγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην Αρχαιολογική περιοχή Δίου Πιερίας

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού στην Αρχαιολογική περιοχή Δίου Πιερίας

Εκτύπωση
21/10/2010. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μικρού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 20kWp στην ευρύτερη αρχαιολογική περιοχή Δίου Πιερίας. Η διαδικασία απαιτούσε έγκριση περιβαλλοντικών όρων λόγω της περιοχής εγκατάστασης που ανήκει στην αρχαιολογική υπηρεσία...

Εντύπωση μας προκάλεσε ο περιορισμός της αρχαιολογικής υπηρεσίας που απαιτούσε το συνολικό ύψος της εγκατάστασης να μην ξεπερνάει τα 60 εκατοστά από το έδαφος!!! ώστε να μην φαίνεται η εγκατάσταση από παρακείμενο κτίριο της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Επίσης επιβλήθηκε δεντροφύτευση στην Βόρεια, βορειοανατολική πλευρά του γηπέδου εγκατάστασης. Δεν μας εξήγησαν όμως ποιός θα κρίνει τι φαίνεται. Σαφώς η κρίση του αρχαιολόγου και πάντα ανάλογα με την κατάσταση της όρασης του. Αν όμως προσπαθήσει να κοιτάξει από υψηλότερο σημείο τότε ίσως θα έπρεπε να επιβάλλουν την εγκατάσταση υπόγεια.

Σε κανονικές συνθήκες τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μας έκανε εντύπωση αν δεν υπήρχαν βιομηχανικά κτίρια στα γειτονικά αγροτεμάχια ύψους 7 - 9 μέτρα. Σε καμία περίπτωση δεν αναφερόμαστε στην ύπαρξη των κτιρίων αλλά κυρίως στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπου επιτρέπεται η ανέγερση ψηλών κατασκευών αλλά ταυτόχρονα περιορίζουν την ανάπτυξη σε τόσο ευαίσθητους τομείς όπως η ενέργεια.

Να μην κάνουμε όμως συνεχώς παράπονα. Αν σκεφτούμε ότι μέχρι το 2009 η αρχαιολογία και το δασαρχείο έπρεπε να γνωμοδοτήσουν μεταξύ άλλων για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε στέγες (?) σίγουρα έχουμε κάνει πολλά θετικά βήματα μπροστά.