ΑρχικήΝέαFronius Service Partner

Fronius Service Partner

Εκτύπωση PDF

Compa Solar - Ολυμπιακή Φωτοβολταϊκή Ο.Ε

      

Compa Solar - Ολυμπιακή Φωτοβολταϊκή Ο.Ε.

 

Επίσημοι συνεργάτες του Αυστριακού οίκου Fronius GmBH.

 Εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη στους μετατροπείς Fronius με εξειδικευμένους FSP τεχνικούς και μηχανικούς. Πραγματοποιούμε τακτικά σεμινάρια στους τεχνικούς μας ώστε να αντιμετωπίζουν κάθε περίπτωση διαστασιολόγησης, εγκατάστασης, υποστήριξης.