Ολυμπιακή Φωτοβολταϊκή - Αρχική Σελίδα
compasolar
Ολυμπιακή Φωτοβολταϊκή

Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ολυμπιακή Φωτοβολταϊκή

Τοποθετήθηκε, τέθηκε σε λειτουργία και συνδέθηκε με την ΔΕΗ με απόλυτη επιτυχία ο φωτοβολταϊκός σταθμός της Ολυμπιακής Φωτοβολταϊκής ονομαστικής ισχύος 100kWp σε 56 περιστρεφόμενα συστήματα στήριξης παρακολούθησης του ήλιου (trackers) στον Άνω Αγιάννη Κατερίνης νομού Πιερίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονομικών με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν3299/04).

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός είναι ο πρώτος στην περιοχή που εφαρμόζει τις συγκεκριμένες τεχνολογίες και αναμένεται να παράγει περισσότερες από 170.000 kWh ετησίως σύμφωνα με καταγραφές Φ/Β στην περιοχή με αντίστοιχη μείωση περίπου 150.000 kgr CO2. Εργάστηκαν περισσότερα από 40 άτομα στο συγκεκριμένο έργο, δημιουργήθηκαν 2 νέες θέσεις εργασίας ενώ εφαρμόστηκαν, όπου ήταν εφικτό, αξιόπιστα Ελληνικά προϊόντα και κατασκευές.

 

Στο χώρο άρχισαν ήδη να πραγματοποιούνται σεμινάρια σε τεχνικούς, μηχανικούς και υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων και τεχνικών σχολών.

 

Ο σταθμός Ολυμπιακή Φωτοβολταϊκή υλοποιήθηκε από Ελληνικά χέρια στηρίζοντας την αγορά της χώρας μας και με αποδόσεις υψηλότερες από ανάλογες Ευρωπαϊκές κατασκευές.

 

Η διαδικασία των απαραίτητων μελετών – αδειών ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2006 (υποβολή αίτησης στη ΡΑΕ) και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2008 με την τελική σύμβαση με την ΔΕΗ και την εγκατάσταση των μετρητών της.

Όλη η διαδικασία και οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα επενδύσεων της Compa Solar.

 

Η ομάδα μας

 

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εταιρία

Σαλμανλής Χαράλαμπος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Compa Solar

Βακάλης Νίκος

Μηχ. Λογισμικού

Compa Solar

Τσελεγκερίδης Χρήστος

Πολιτικός Μηχανικός

 

Ιωακειμίδου Γιάννα

Λογιστικά

Compa Solar

Τσάντζου Αριστέα

Λογιστικά

Compa Solar

Παπαμίχου Γεωργία

Γραμματεία

Compa Solar

Παρθενόπουλος Γιώργος

Ηλεκτρολόγος ΑΠΕ

Compa Solar

Μπόλας Πέτρος

Ηλεκτρολόγος ΑΠΕ

Compa Solar

Ζολοτούχιν Αλέξης

Ηλεκτρολόγος ΑΠΕ

Compa Solar

Στόγιος Νικόλαος

Εκπαιδευόμενος Ηλεκτρολόγος ΑΠΕ

Compa Solar

Συμπεθέρης Γιώργος

Ηλεκτρολόγος ΑΠΕ

Compa Solar

Γιασκουλίδης Στέφανος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Compa Solar

Ευαγγελοπούλου Φιλιώ

Περιβαλλοντολόγος

Compa Solar

Κοσκερίδης Παύλος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Σειταρίδης Ηλίας

Τοπογράφος Μηχανικός

Geokat

Σιγάλας Μάριος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Photovoltaic

Λάμπρου Βασίλης

Ηλεκτρολόγος

Photovoltaic

Λιόντας Γιώργος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Ζαλίκας Δημήτρης

Ηλεκτρολόγος

 

Τσίκρα Πελαγία

Πολιτικός Μηχανικός

 

Ringo, Ηρώ

Φύλακες

Compa Solar

 

Συνολική Παραγωγή Ενέργειας
Συνολική Μείωση CO2

Έναρξη: 27/6/2008

 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ 2009